top of page

Beroepsregister

Richting Aan Alle kinderen is opgenomen in het CRKBO register. Dit betekent dat cursussen en trainingen vrijgesteld zijn van BTW.
Ook studiebegeleiding en RT zijn BTW vrij.

In het register staan onderwijsinstellingen en docenten ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor (kort beroeps)onderwijs.

Daarnaast is RAAK vanaf 21 maart 2022 ook opgenomen zijn in het SKJ register onder nummer 160001997.

Dit betekent dat Marjon erkend is als jeugd- en gezinsprofessional. Hierdoor wordt coaching onder 18 jaar (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Heb je PGB? Dan mag coaching door RAAK vanuit het PGB bekostigd worden.

bottom of page