Geregistreerd in het CRKBO register

Richting Aan Alle kinderen is opgenomen in het CRKBO register. Dit betekent dat cursussen en trainingen vrijgesteld zijn van BTW.

In het register staan onderwijsinstellingen en docenten ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor (kort beroeps)onderwijs.