top of page

licenties

wat mag je verwachten bij RAAK

Schatgravers licentietrainer
Workshops en trainingen voor professionals die het spel willen gebruiken bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij kinderen, jongeren en volwassenen.

In Schatgravers ontdek je waardevolle eigenschappen (schatten) van jezelf en van je medespelers. Je zult bij het spelen merken dat Schatgravers je op dynamische wijze laat verbinden met jezelf en de ander.

Of je het nou speelt voor de gezelligheid of met een vooropgezet doel; de uniek versterkende combinatie van de karweikaarten en schatkaarten raakt alle deelnemers Intussen blijf je dus nadenken over jezelf, maar ook over anderen.
Je wordt volgegoten met welgemeende en onderbouwde complimenten. Je krijgt een completer beeld van jezelf en je medespelers, maar stiekem ook van andere mensen om je heen.

Schatgravers kan in verschillende situaties en leefomgevingen ingezet worden. Het spel is zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen prikkelend en werkzaam. Schatgravers kan 1 op 1 gespeeld worden maar ook in groepen. Het kan gebruikt worden als gezelschapsspel, maar ook coachend, therapeutisch, stimulerend of preventief ingezet worden

Schateiland Expeditie licentie trainer
Schateiland Expeditie is een bijna-losstaande methode om met deelnemers een eigen schateiland te ontwerpen. Voor kinderen is het uitnodigend om zichzelf creatief te uiten. In plaats van door alleen via praten zichzelf onder woorden te brengen. Op creatieve en speelse wijze kom je superveel te weten over de kinderen waarmee je werkt, de kinderen over zichzelf en in een groep over elkaar.

Doelen van de methode

Schateiland expeditie laat alle deelnemers:

 

  • Wensen, struikelblokken en oplossingen op creatieve wijze helder krijgen.

  • Inzicht verkrijgen in hoe je jouw schatten krachtig en praktisch kunt inzetten.

  • Spelenderwijs ontdekken welke schatten je in jezelf zou willen versterken.

  • Vanuit verbeelding en creativiteit meer zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen.

  • Bewust worden van eigen innerlijke processen.

Rots en water trainer
Rots en Water is een practise based én evidence based programma: Het is uit de praktijk ontstaan terwijl de effectiviteit van het programma door vele onderzoeken, waaronder grote wetenschappelijke onderzoeken in Nederland, zijn bevestigd 

Doelstelling

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Onder het intrapersoonlijke domein valt o.a: psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag, depressieve gevoelens. Onder het interpersoonlijke domein valt o.a.: het verminderen of voorkomen van agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, veelal in een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Bikkeltrainer

Bikkels is een eigentijdse training om met andere kinderen spelenderwijs belangrijke life-skills leren. De therapeutische Bikkeltrainingen onderscheidt zich van de BikkelClubs door de intensievere begeleiding gericht op verandering en herstel. De BikkelClubs zijn daarentegen laagdrempeliger met een meer preventieve insteek, waarbij het plezier voorop staat.

De missie van Bikkels is om zoveel mogelijk kinderen sterk en stevig in het leven te leren staan. Maar dan wel op een leuke en effectieve manier! 

bottom of page